यह ब्लॉग खोजें

शुक्रवार, 2 अक्तूबर 2020

॥ श्री सरस्वती अष्टोत्तरशतनामावली ॥

 

॥ श्री सरस्वती अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं महाभद्रायै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं वरप्रदायै नमः ।
ओं श्रीप्रदायै नमः ।
ओं पद्मनिलयायै नमः ।
ओं पद्माक्ष्यै नमः ।
ओं पद्मवक्त्रायै नमः ।
ओं शिवानुजायै नमः । ९ ।

ओं पुस्तकभृते नमः ।
ओं ज्ञानमुद्रायै नमः ।
ओं रमायै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं कामरूपायै नमः ।
ओं महाविद्यायै नमः ।
ओं महापातकनाशिन्यै नमः ।
ओं महाश्रयायै नमः ।
ओं मालिन्यै नमः । १८ ।

ओं महाभोगायै नमः ।
ओं महाभुजायै नमः ।
ओं महाभागायै नमः ।
ओं महोत्साहायै नमः ।
ओं दिव्याङ्गायै नमः ।
ओं सुरवन्दितायै नमः ।
ओं महाकाल्यै नमः ।
ओं महापाशायै नमः ।
ओं महाकारायै नमः । २७ ।

ओं महाङ्कुशायै नमः ।
ओं पीतायै नमः ।
ओं विमलायै नमः ।
ओं विश्वायै नमः ।
ओं विद्युन्मालायै नमः ।
ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं चन्द्रिकायै नमः ।
ओं चन्द्रवदनायै नमः ।
ओं चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः । ३६ ।

ओं सावित्र्यै नमः ।
ओं सुरसायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः ।
ओं वाग्देव्यै नमः ।
ओं वसुधायै नमः ।
ओं तीव्रायै नमः ।
ओं महाभद्रायै नमः ।
ओं महाबलायै नमः । ४५ ।

ओं भोगदायै नमः ।
ओं भारत्यै नमः ।
ओं भामायै नमः ।
ओं गोविन्दायै नमः ।
ओं गोमत्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं जटिलायै नमः ।
ओं विन्ध्यवासायै नमः ।
ओं विन्ध्याचलविराजितायै नमः । ५४ ।

ओं चण्डिकायै नमः ।
ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः ।
ओं सौदामिन्यै नमः ।
ओं सुधामूर्त्यै नमः ।
ओं सुभद्रायै नमः ।
ओं सुरपूजितायै नमः ।
ओं सुवासिन्यै नमः । ६३ ।

ओं सुनासायै नमः ।
ओं विनिद्रायै नमः ।
ओं पद्मलोचनायै नमः ।
ओं विद्यारूपायै नमः ।
ओं विशालाक्ष्यै नमः ।
ओं ब्रह्मजायायै नमः ।
ओं महाफलायै नमः ।
ओं त्रयीमूर्त्यै नमः ।
ओं त्रिकालज्ञायै नमः । ७२ ।

ओं त्रिगुणायै नमः ।
ओं शास्त्ररूपिण्यै नमः ।
ओं शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः ।
ओं शुभदायै नमः ।
ओं स्वरात्मिकायै नमः ।
ओं रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः ।
ओं चामुण्डायै नमः ।
ओं अम्बिकायै नमः ।
ओं मुण्डकायप्रहरणायै नमः । ८१ ।

ओं धूम्रलोचनमर्दनायै नमः ।
ओं सर्वदेवस्तुतायै नमः ।
ओं सौम्यायै नमः ।
ओं सुरासुरनमस्कृतायै नमः ।
ओं कालरात्र्यै नमः ।
ओं कलाधारायै नमः ।
ओं रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ओं वाग्देव्यै नमः ।
ओं वरारोहायै नमः । ९० ।

ओं वाराह्यै नमः ।
ओं वारिजासनायै नमः ।
ओं चित्राम्बरायै नमः ।
ओं चित्रगन्धायै नमः ।
ओं चित्रमाल्यविभूषितायै नमः ।
ओं कान्तायै नमः ।
ओं कामप्रदायै नमः ।
ओं वन्द्यायै नमः ।
ओं विद्याधरसुपूजितायै नमः । ९९ ।

ओं श्वेताननायै नमः ।
ओं नीलभुजायै नमः ।
ओं चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः ।
ओं चतुराननसाम्राज्यायै नमः ।
ओं रक्तमध्यायै नमः ।
ओं निरञ्जनायै नमः ।
ओं हंसासनायै नमः ।
ओं नीलजङ्घायै नमः ।
ओं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः । १०८ ।

 

 

 

 

1. ॐ सरस्वत्यै नमः। 2. ॐ महाभद्रायै नमः। 3. ॐ महमायायै नमः। 4. ॐ वरप्रदायै नमः। 5. ॐ श्रीप्रदायै नमः। 6. ॐ पद्मनिलयायै नमः। 7. ॐ पद्मा क्ष्रैय नमः। 8. ॐ पद्मवक्त्रायै नमः। 9. ॐ शिवानुजायै नमः। 10. ॐ पुस्त कध्रते नमः। 11. ॐ ज्ञानमुद्रायै नमः। 12. ॐ रमायै नमः। 13. ॐ परायै नमः। 14. ॐ कामरूपायै नमः। 15. ॐ महाविद्यायै नमः। 16. ॐ महापातक नाशिन्यै नमः। 17. ॐ महाश्रयायै नमः। 18. ॐ मालिन्यै नमः। 19. ॐ महाभोगायै नमः। 20 . ॐ महाभुजायै नमः। 21 . ॐ महाभागायै नमः। 22. ॐ महोत्साहायै नमः। 23. ॐ दिव्याङ्गायै नमः। 24. ॐ सुरवन्दितायै नमः। 25. ॐ महाकाल्यै नमः। 26. ॐ महापाशायै नमः। 27. ॐ महाकारायै नमः। 28. ॐ महाङ्कुशायै नमः। 29. ॐ सीतायै नमः। 30. ॐ विमलायै नमः। 31. ॐ विश्वायै नमः। 32. ॐ विद्युन्मालायै नमः। 33. ॐ वैष्णव्यै नमः। 34. ॐ चन्द्रिकायै नमः। 35. ॐ चन्द्रवदनायै नमः। 36. ॐ चन्द्रलेखाविभूषितायै नमः। 37. ॐ सावित्र्यै नमः। 38. ॐ सुरसायै नमः। 39. ॐ देव्यै नमः। 40. ॐ दिव्यालङ्कारभूषितायै नमः। 41. ॐ वाग्देव्यै नमः। 42. ॐ वसुधायै नमः। 43. ॐ तीव्रायै नमः। 44. ॐ महाभद्रायै नमः। 45. ॐ महाबलायै नमः। 46. ॐ भोगदायै नमः। 47. भारती ॐ भारत्यै नमः। 48. ॐ भामायै नमः। 49. ॐ गोविन्दायै नमः। 50. ॐ गोमत्यै नमः। 51. ॐ शिवायै नमः। 52. ॐ जटिलायै नमः। 53. ॐ विन्ध्यावासायै नमः। 54. ॐ विन्ध्याचलविराजितायै नमः। 55. ॐ चण्डिकायै नमः। 56. ॐ वैष्णव्यै नमः। 57. ॐ ब्राह्मयै नमः। 58. ॐ ब्रह्मज्ञानैकसाधनायै नमः। 59. ॐ सौदामिन्यै नमः। 60. ॐ सुधामूर्त्यै नमः। 61. ॐ सुभद्रायै नमः। 62. ॐ सुरपूजितायै नमः। 63. ॐ सुवासिन्यै नमः। 64 . ॐ सुनासायै नमः। 65 . ॐ विनिद्रायै नमः। 66 . ॐ पद्मलोचनायै नमः। 67 . ॐ विद्यारूपायै नमः। 68 . ॐ विशालाक्ष्यै नमः। 69 . ॐ ब्रह्मजायायै नमः। 70 . ॐ महाफलायै नमः। 71 . ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः। 72 . ॐ त्रिकालज्ञायै नमः। 73 . ॐ त्रिगुणायै नमः। 74 . ॐ शास्त्ररूपिण्यै नमः। 75 . ॐ शुम्भासुरप्रमथिन्यै नमः। 76 . ॐ शुभदायै नमः। 77 . ॐ स्वरात्मिकायै नमः। 78 . ॐ रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः। 79 . ॐ चामुण्डायै नमः। 80 . ॐ अम्बिकायै नमः। 81 . ॐ मुण्डकायप्रहरणायै नमः। 82 . ॐ धूम्रलोचनमर्दनायै नमः। 83 . ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः। 84 . ॐ सौम्यायै नमः। 85 . ॐ सुरासुर नमस्कृतायै नमः। 86 . ॐ कालरात्र्यै नमः। 87 . ॐ कलाधारायै नमः। 88 . ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः। 89 . ॐ वाग्देव्यै नमः। 90 . ॐ वरारोहायै नमः। 91 . ॐ वाराह्यै नमः। 92 . ॐ वारिजासनायै नमः। 93 . ॐ चित्राम्बरायै नमः। 94 . ॐ चित्रगन्धायै नमः। 95 . ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः। 96 . ॐ कान्तायै नमः। 97 . ॐ कामप्रदायै नमः। 98 . ॐ वन्द्यायै नमः। 99 . ॐ विद्याधरसुपूजितायै नमः। 100 . ॐ श्वेतासनायै नमः। 101 . ॐ नीलभुजायै नमः। 102 . ॐ चतुर्वर्गफलप्रदायै नमः। 103 . ॐ चतुरानन साम्राज्यायै नमः। 104 . ॐ रक्तमध्यायै नमः। 105 . ॐ निरञ्जनायै नमः। 106 हंसासना ॐ हंसासनायै नमः। 107. ॐ नीलजङ्घायै नमः। 108. ॐ ब्रह्मविष्णुशिवान्मिकायै नमः।

कोई टिप्पणी नहीं:

भगवान गणपति के 12 नाम

1- सुमुख-अर्थात सुन्दर मुख वाले। 2- एकदन्त-अर्थात एक दांत वाले। 3- कपिल-अर्थात कपिल वर्ण के। 4- गजकर्ण-अर्थात हाथी के कान वाले। 5- लम्बोदर-अ...

लेबल

नवरात्र दुर्गा पूजा नवदुर्गा नवरात्रि महा नवरात्रि राम नवरात्रि महाशिवरात्रि सरस्वती सरस्वती वंदना मंत्र गणेश वंदना Shri Hanuman गणपति स्रोत शिवरात्रि श्री सरस्वती आरती बाल कृष्ण श्रीगणपति सुभाषितानि अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतस्याष्टकम् कनकधारा स्तोत्र कृष्ण गजमुख चालीसा बजरंग बाण विघ्नहर्ता शिव का चमत्कारी स्त्रोत श्री संकटमोचन हनुमानाष्टक हनुमान Chalisa Mangal Stotra Religious books Shri Hanuman Chalisa shiv अथर्वशीर्ष अहोई माता ऋण मोचक मंगल स्तोत्र कनकधारा स्तोत्रम् (हिन्दी पाठ) करवा चौथ कष्ट विमोचन मंगल स्तोत्र कामदा एकादशी कौण्डिन्य ऋषि गणेश स्तोत्रं गीत गोपालं चैत्र नवरात्रि णमोकार मंत्र दशरथकृत शनि स्तोत्र दुर्गाष्टमी निर्वाण षटकम् नील सरस्वती स्तोत्र पुरुषोत्तम मास पूजन प्रार्थना बधाई भजन भज गोविन्दम् भजन भागवत भोग आरती मंगल स्तोत्र मङ्गलम् भगवान विष्णुः मनसा सततम् स्मरणीयम् महिषासुरमर्दिनि स्तोत्रम् महिषासुरमर्दिनी. स्तोत्रम् रामत्व रामदूत रामायणं रुद्राष्टकम् वसंत नवरात्रि विद्वान् सर्वत्र पूज्यते विष्णुपञ्जरस्तोत्रम् शांति मंत्र शिवताण्डवस्तोत्रम् श्री गजानन प्रसन्न श्री गणेश श्री दत्तात्रेयवज्रकवचम्‌ श्री शिव श्री शिव चालीसा श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम् श्री शिवमङ्गलाष्टकम् श्री स्कन्द पुराण श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र श्रीमद् हनुमन्त बीसा श्रीराम तांडव स्तोत्रम् षोडशोपचार पूजन सुखदाता स्तोत्र स्त्रोत हनुमान वडवानल स्तोत्र